Nhân viên

Vũ Thanh Sơn
Vũ Thanh Sơn

Ngày sinh: 2/6/1989

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Quản trị CNTT

Điện thoại riêng: 0914863288

Lâm Thảo Anh
Lâm Thảo Anh

Ngày sinh: 20/4/1997

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Nhân viên thư viện

Điện thoại riêng: 0395246042

Đặng Thị Thảo
Đặng Thị Thảo

Ngày sinh: 10/9/1985

Vị trí công tác: Nhân viên Kế toán

Điện thoại riêng: 0916090192

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh: 7/12/1984

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Nhân viên Y tế

Điện thoại riêng: 0984420136

Hoàng Mạnh Hiển
Hoàng Mạnh Hiển

Ngày sinh: 25/8/1950

Vị trí công tác: Giám thị

Điện thoại riêng: 0915053905