Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 27/9/2021
Lượt đọc: 0

Văn bản 3375/SGDĐT-CTTT v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố

Số/Ký hiệu: 3375/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 27/9/2021
Ngày có hiệu lực: 27/9/2021
Người ký: Phó giám đốc: Phạm Xuân Tiến
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: Cong-van-tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-COVID%20-19-theo-Chi-thi-so-22-CT-UBND_cuongnt-24-09-2021_11h19p53(27_09_2021_09h31p0%201)_signed.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

98