Chúc mừng năm mới! Happy new year!
Thứ ba, 8/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 72

Hưởng ứng Tháng hành động Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Ngày 04/6/2021, UBND quận Thanh Xuân ban hành văn bản số 809/UBND-TN&MT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6).

Theo đó, UBND quận giao các đơn vị có liên quan nghiên cứu, áp dụng và thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững; áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp lưu vực sông, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng. Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái như: thực hiện các dự án trồng cây xanh; phục hồi, làm sạch và tạo cảnh quan cho hệ thống ao, hồ, kênh, mương;... Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện chất lượng không khí; phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon; triển khai giải pháp giảm thiểu, phân loại chất thải rắn tại nguồn, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải;... Đồng thời, lồng ghép các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường trong các chương trình giáo dục, xây dựng các mô hình trường học xanh,...

Do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, căn cứ tình hình thực tế, quận sẽ sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền (tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên loa truyền thanh, trên cổng/trang thông tin điện tử,...) về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 và các hoạt động hưởng ứng theo hướng thực hiện mục tiêu kép gắn phòng chống dịch bệnh Covid-19, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và để kêu gọi tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học,...

Khẩu hiệu của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021:

1. Sống hài hoà với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học!

2. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu!

3. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế!

4. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học!

5. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường!

6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ!

7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học!

8. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống!

9. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta!

10. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học!

Nguồn tin: Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105