Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Trung Học Phổ Thông Khương Đình

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích