Chúc mừng năm mới! Happy new year!
Thứ năm, 24/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 273

Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống 75 năm của lực lượng vũ trang Hà Nội (19/10/1946-19/10/2021)

Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19-10-1946/19-10-2021).

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô, Bộ tư lệnh Thủ đô đã ban hành kế hoạch số 1303 về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19-10-1946/19-10-2021). Để hưởng ứng cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc Sở tham gia.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống anh hùng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô; quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sỹ luôn tin tưởng, tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105