Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Trung Học Phổ Thông Khương Đình

Nhân viên

Vũ Thanh Sơn
Vũ Thanh Sơn

Ngày sinh: 2/6/1989

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Quản trị CNTT

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh: 7/12/1984

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Nhân viên Y tế