CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN 2022
Thứ sáu, 11/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 1036

Danh sách thí sinh niêm yết phòng thi

Hướng dẫn: 1. Danh sách thí sinh có SBD từ 157001 đến 157288, thuộc số phòng thi từ 01 đến 12, tòa nhà A. 2. Danh sách thí sinh có SBD từ 157289 đến 157672, thuộc số phòng thi từ 13 đến 28, tòa nhà B. 3. Danh sách thí sinh có SBD từ 157673 đến 157939, thuộc số phòng thi từ 29 đến 40, tòa nhà C.

Hướng dẫn:
1. Danh sách thí sinh có SBD từ 157001 đến 157288, thuộc số phòng thi từ 01 đến 12, tòa nhà A. 
2. Danh sách thí sinh có SBD từ 157289 đến 157672, thuộc số phòng thi từ 13 đến 28, tòa nhà B. 
3. Danh sách thí sinh có SBD từ 157673 đến 157939, thuộc số phòng thi từ 29 đến 40, tòa nhà C.
Nguồn tin: THPT Khương Đình

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152