Chúc mừng năm mới! Happy new year!
Thứ sáu, 30/7/2021, 0:0
Lượt đọc: 286

Văn bản 2729/SGDĐT-QLT v/v hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phổ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 (gọi tắt là Quyết định 51) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tiếp theo Công văn số 5482/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2018 (gọi tắt là Công văn 5482) của Sở GDĐT Hà Nội về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học phổ thông (THPT), Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn công tác chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên, lớp song bằng đợt đầu năm học 2021 - 2022 như sau:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105