Chúc mừng năm mới! Happy new year!
Thứ sáu, 8/10/2021, 0:0
Lượt đọc: 92

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 15/9/2021 về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:
 
Nguồn tin: THPT Khương Đình

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152