Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Trung Học Phổ Thông Khương Đình

Cập nhật : 16:41 Chủ nhật, 31/12/2023
Lượt đọc: 122

Quyết định công khai điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 L2

Ngày ban hành: 31/12/2023Ngày hiệu lực: 31/12/2023
Người ký: Hoàng Đình Xuân