Chúc mừng năm mới! Happy new year!

Có 59 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00 ngày 21/01/2022)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%2064-UBND.pdf
64/TB-UBNDVăn bản - Tài liệu 21-01-2022
2 Thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%2054-UBND.pdf
 Văn bản - Tài liệu 15-01-2022
3 Quyết định về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: QCCTNB.pdf
07/QĐ-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 14-01-2022
4 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Khương Đình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: C%C3%B4ng%20khai%20quy%E1%BA%BFt%20to%C3%A1n.pdf
08/QĐ-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 14-01-2022
5 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của trường THPT Khương Đình - Thanh Xuân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Giao%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%202022.pdf
01/QĐ-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 05-01-2022
6 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường THPT Khương Đình - Thanh Xuân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: %C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%202021.pdf
02/QĐ-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 05-01-2022
7 Thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20865-UBND%20ng%C3%A0y%2031-12-2021.pdf
865/TB-UBNDVăn bản - Tài liệu 31-12-2021
8 Lịch trực tết dương lịch năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: L%E1%BB%8Bch%20tr%E1%BB%B1cT%E1%BA%BFt%20d%C6%B0%C6%A1ng%20l%E1%BB%8Bch.pdf
03/TB-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 27-12-2021
9 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách năm 2021 của trường THPT Khương Đình - Thanh Xuân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh.pdf
80/QĐ-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 16-12-2021
10 Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của trường THPT Khương Đình - Thanh Xuân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: C%C3%B4ng%20khai%20b%E1%BB%95%20sung%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n.pdf
79/QĐ-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 15-12-2021
11 Công văn 4168/SGDĐT-CNTT v/v điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn quận, huyện, thị xã
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: FILE_20211205_114528_file2021120418172921306-hdln-yt-gddt_1_412202118.pdf
4168/SGDĐT-CNTTVăn bản - Tài liệu 05-12-2021
12 Công văn 2053/UBND-VP v/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn quận Thanh Xuân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Cv%202053%20ng%C3%A0y%2004-12-2021_0001.pdf
2053/UBND-VPVăn bản - Tài liệu 04-12-2021
13 Công văn 2052/UBND-VP v/v chuẩn bị cho học sinh lớp 10,11,12 trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV-%C4%90%C6%AFA%20H%E1%BB%8CC%20SINH%20TR%E1%BB%9E%20L%E1%BA%A0I%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG.pdf
2052/UBND-VPVăn bản - Tài liệu 03-12-2021
14 Hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp với với người tiếp xúc gần (F2)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: FILE_20211206_094649_file2021120418172921306-hdln-yt-gddt_1_412202118.pdf
29306/HDLN-YT-GDĐTVăn bản - Tài liệu 03-12-2021
15 Văn bản 4111/SGDĐT-KHTC v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4111-SGD-KHTC(29_11_2021_10h35p02)_signed.pdf
4111/SGDĐT-KHTCVăn bản - Tài liệu 29-11-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích