Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Trung Học Phổ Thông Khương Đình

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thư mời tham gia thẩm định giá

(Tải File đính kèm)

42/TB-KĐVăn bản công văn 11-09-2023
2 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

(Tải File đính kèm)

9728/HDLN:YT-GDĐTVăn bản công văn 25-06-2021
3 Văn bản 817/PA-UBND Phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 theo các tình huống cho các kỳ thi quận Thanh Xuân năm 2021

(Tải File đính kèm)

817/PA-UBNDVăn bản công văn 08-06-2021
4 Văn bản 811/BCĐT v/v tăng cường các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

811/BCĐTVăn bản công văn 07-06-2021
5 Tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

2024/SGDĐT-TTrVăn bản công văn 06-06-2021
6 Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường THPT, THPT chuyên trong kỳ thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

2025/SGDĐT-CNTTVăn bản công văn 06-06-2021
7 Hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

2020/SGDĐT-QLTVăn bản công văn 04-06-2021
8 V/v tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trong tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp

(Tải File đính kèm)

2010/SGDĐT-QLTVăn bản công văn 04-06-2021
9 Văn bản 2007/SGDĐT-TTr v/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

2007/SGDĐT-TTrVăn bản công văn 03-06-2021
10 Văn bản 8563/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

8563/HDLN:YT-GDĐTVăn bản công văn 03-06-2021
11 Văn bản 794/BCĐT-GDĐT v/v Công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

794/BCĐT-GDĐTVăn bản công văn 03-06-2021
12 Văn bản 1711/UBND-KGVX v/v Công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

1711/UBND-KGVXVăn bản công văn 02-06-2021
13 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

8332/HDLN:YT-GDĐTVăn bản công văn 01-06-2021
14 Thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

1914/SGDĐT-QLTVăn bản công văn 28-05-2021
15 Danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Tải File đính kèm)

1986/BGDĐT-CNTTVăn bản công văn 17-05-2021
12