Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20Li%C3%AAn%20ng%C3%A0nh%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91n%20d%E1%BB%8Bch%20COVID-19%20trong%20K%E1%BB%B3%20thi%20TN%20THPT%20n%C4%83m%202021.pdf
9728/HDLN:YT-GDĐTVăn bản tuyển sinh 25-06-2021
2 Văn bản 817/PA-UBND Phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 theo các tình huống cho các kỳ thi quận Thanh Xuân năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV-817-2021_signed-nthquyen.pdf
817/PA-UBNDVăn bản tuyển sinh 08-06-2021
3 Văn bản 811/BCĐT v/v tăng cường các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BCD_THI_811_THI_10.pdf
811/BCĐTVăn bản tuyển sinh 07-06-2021
4 Tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2024-SGD%C4%90T-TTr(06_06_2021_16h32p10)_signed.pdf
2024/SGDĐT-TTrVăn bản tuyển sinh 06-06-2021
5 Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường THPT, THPT chuyên trong kỳ thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2025-SGD%C4%90T-CTTT(06_06_2021_16h30p22)_signed.pdf
2025/SGDĐT-CNTTVăn bản tuyển sinh 06-06-2021
6 Hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-HD_coi_thi_va_Lich_thi.pdf
2020/SGDĐT-QLTVăn bản tuyển sinh 04-06-2021
7 V/v tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trong tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2010-SGD-QLT(04_06_2021_12h30p51)_signed.pdf
2010/SGDĐT-QLTVăn bản tuyển sinh 04-06-2021
8 Văn bản 2007/SGDĐT-TTr v/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: HD%20thanh%20tra%20thi%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20v%C3%A0o%20l%E1%BB%9Bp%2010.pdf
2007/SGDĐT-TTrVăn bản tuyển sinh 03-06-2021
9 Văn bản 8563/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20li%C3%AAn%20ng%C3%A0nh%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20Covid-19%20trong%20K%E1%BB%B3%20thi%20v%C3%A0o%2010%20THPT%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202021-2022.pdf
8563/HDLN:YT-GDĐTVăn bản tuyển sinh 03-06-2021
10 Văn bản 794/BCĐT-GDĐT v/v Công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :