Có 50 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2021) và triển khai Cuộc thi “Biên cương Tổ quốc tôi”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Cv-to-chuc-cuoc-thi-Bien-cuong-to-quoc-toi(01_10_2021_17h15p16)_s%20igned.pdf
3432/SGDĐT-CTTTVăn bản - Tài liệu 01-10-2021
2 Văn bản 3375/SGDĐT-CTTT v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Cong-van-tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-COVID%20-19-theo-Chi-thi-so-22-CT-UBND_cuongnt-24-09-2021_11h19p53(27_09_2021_09h31p0%201)_signed.pdf
3375/SGDĐT-CTTTVăn bản - Tài liệu 27-09-2021
3 Thực hiện công tác pháp chế năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KE%20HOACH%20PHAP%20CHE%20%202021.pdf
 Văn bản - Tài liệu 26-09-2021
4 Văn bản 2915/QĐ-BGDĐT v/v Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7bc6718238abe91fe4ecdf82cd7c5d19.pdf
2915/QĐ-BGDĐTVăn bản - Tài liệu 17-09-2021
5 Văn bản số 1272/QĐ-SGDĐT Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1272-QD-SGD(13_09_2021_09h59p23)_signed.pdf
1272/QĐ-SGDĐTVăn bản - Tài liệu 10-09-2021
6 Văn bản số 2990/SGDĐT-CNTT v/v tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 theo công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Cong-van-tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-gian-cach-xa-hoi-de-ngan-chan-dich-benh-COVID-19-theo-Cong-dien-19(25_08_2021_10h06p38)_signed.pdf
2990/SGDĐT-CNTTVăn bản - Tài liệu 25-08-2021
7 Văn bản số 2978/SGDĐT-QLT v/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2978-SGD-QLT.pdf
2978/SGDĐT-QLTVăn bản - Tài liệu 24-08-2021
8 Văn bản số 3508/BGDĐT-GDTrH v/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 083904-3508_bgddt_gdtrh.pdf
3508/BGDĐT-GDTrHVăn bản - Tài liệu 17-08-2021
9 Văn bản số 6666/BYT-MT v/v hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: C%C3%B4ng%20v%C4%83n%206666%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20COVID-19%20t%E1%BA%A1i%20c%C6%A1%20quan%2C%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20.pdf
6666/BYT-MTVăn bản - Tài liệu 16-08-2021
10 Văn bản số 2857/SGDĐT-CNTT v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/21 của UBND Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Cong-van-tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-COVID%20-19-theo-Chi-thi-so-17-cua-UBND-Thanh-pho-da-chinh-sua-_cuongnt-11-08-2021_11%20h22p02(11_08_2021_13h04p19)_signed.pdf
2857/SGDĐT-CNTTVăn bản - Tài liệu 11-08-2021
11 Văn bản số 2562/UBND-KT v/v siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của chủ tịch UBND Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV%202562.pdf
2562/UBND-KTVăn bản - Tài liệu 09-08-2021
12 Chỉ thị 17/CT-UBND Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ctub-17-2021_signed.pdf
17/CT-UBNDVăn bản - Tài liệu 23-07-2021
13 Văn bản 2538/SGDĐT-CNTT v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Cong-van-phong-chong-COVID-19-theo-chi-dao-cua-UBND-TP_cuongnt-13%20-07-2021_10h40p52(13_07_2021_11h43p57)_signed.pdf
2538/SGDĐT-CNTTVăn bản - Tài liệu 13-07-2021
14 Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2021 của trường THPT Khương Đình - Thanh Xuân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12_07%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20khai%20t%C3%A0i%20chinh.pdf
32/QĐ-THPTKĐVăn bản - Tài liệu 01-07-2021
15 Văn bản số 2387/KH-SGDĐT Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2387-KH-SGD(30_06_2021_19h36p48)_signed.pdf
2387/KH-SGDĐTVăn bản - Tài liệu 30-06-2021
1234